Säännöt

Fitnessmallikilpailu on tarkoitettu urheilumalliksi haluaville naisille. Kilpailun ikäraja on 18-30 vuotta. Kilpailijan tulee olla suomenkielentaitoinen, liikuntaa säännöllisesti harrastava, terveet elämäntavat ja positiivisen asenteen omaava sekä esiintymiskykyinen. Kilpailussa ei ole pituusrajaa.

Kilpailuun ilmoittautuminen:

Fitnessmallikilpailuun tulee ilmoittautua Fitnessmallikilpailujen verkkosivujen kautta. Ilmoittautumissivuilta löytyvät tarkemmat ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautuminen alkaa 14.3.2016 ja päättyy 17.4.20156.

Fitnessmallikilpailun finalistit:

Kilpailun finalistit valitaan casting-tilaisuudessa. Tarkemmat tiedot paikasta ja aikatauluista toimitetaan castingiin valituille sähköpostitse.

Casting-tuomarit:

Tuomaristo etsii mallia, jolla on sporttisen treenattu vartalo sekä mallille sopivat kehon mittasuhteet. Kilpailijan lihaksiston tulee olla naisellinen ja rakenteeltaan kevyt.

Fitnessmallin tehtävät ovat hyvin vaihtelevia. Tästä syystä Fitnessmallifinalisteja arvostellaan myös muiden kuin pelkkien ulkonäkökriteerien perusteella. Fitnessmallikisassa finalisteille jaetaan pisteitä neljässä eri arvostelukategoriassa. Jokainen kategoria edustaa 25 % kokonaispisteistä.

Kategoria 1: Ulkonäkö ja rakenne

Kilpailijan lihaksiston tulee olla naisellinen sekä rakenteeltaan kevyt. Fitnessmallin tulee olla lihaksistoltaan esimerkiksi body fitness- tai fitnesskilpailijaan verrattuna kevyempi. On kuitenkin suotavaa, että vatsalihakset piirtyvät kauniisti esiin, sekä olkapäät ovat lihaksistoltaan kauniin pyöreät. Käsivarsien rakenne sekä lihaksisto tulee olla kiinteä ja selkeälinjainen. Ylä- ja alavartalon tulee olla tasapainossa, siten että lantio on kapeampi kuin hartialinja. Alavartalon tulee olla kauttaaltaan kiinteä. Alavartaloon kaarevaa muotoa ja linjaa antavat kevyesti treenatut lihakset.

Kategoria 2: Esiintyminen

Erilaiset esiintymiset kuuluvat osana mallin tehtäviin. Fitnessmalli kilpailun finalistit esiintyvät kiertueen aikana erilaisissa tapahtumissa. Esiintymisessä arvostetaan seuraavia seikkoja: urheilullinen ryhdikkyys, persoonallisuus ja sporttinen olemus. Kilpailijan tulee kantaa ja esitellä päällään pitämiä vaatteita ja asusteita mallikkaasti, liikkua ja esiintyä yleisölle luonnollisen naisellisesti. Kilpailijasta tulee välittyä positiivisuus ja liikunnallinen elämänasenne.

Ulkonäkö ja rakenne- (25 % kokonaispisteistä) sekä esiintymispisteet (25 % kokonaispisteistä) antaa kilpailun tuomaristo finaalissa esiintymisen ja haastattelun perusteella.

Kategoria 3: Kuvauksellisuus

Fitnessmallikisan aikana kilpailun finalisteille järjestetään kaksi kuvauspäivää, joiden tehtävänä on selvittää miten kilpailija selviytyy malleille tyypillisistä still-kuvauksista. Kuvausten teemoina ovat tuote- sekä lehtikuvaukset. Tuomaristo arvioi kuvia teemoittain. Tuotekuvissa arvioidaan erityisesti mallin ilmeikkyyttä, sekä sitä, miten malli tuo esiin kuvissa esiintyvän tuotteen. Lehtikuvissa tarkastellaan mallin yleisilmettä ja kehon hallintaa. Myös kuvaaja antaa oman palautteensa mallin toiminnasta kuvauspaikalla.

Kuvauksellisuus pisteet (25 % kokonaispisteistä) antaa kilpailun päätuomari.

Kategoria 4: Edustavuus

Fitnessmallikilpailun finalistit saavat tuomaristolta kolme erilaista edustustehtävää, jotka vaikuttavat mallin edustavuuspisteisiin. Ensimmäinen tehtävä on toimiminen sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median merkitys markkinoinnissa korostuu jatkuvasti. Tämän tehtävän avulla tuomaristolle selviää mallin terveellisiin elämäntapoihin liittyvät asiat sekä mallin kyky tuoda itsestään positiivia puolia esiin.

Toisena edustavuuden mittarina toimii mallin yleinen toiminta kilpailun aikana. Malleilta odotetaan sovituissa aikatauluissa pitäytymistä sekä sujuvaa kommunikaatiota asiakkaiden kanssa.

Kolmantena edustustehtävänä tuomaristo arvioi mallin toimintaa tuotepromootiossa. Erilaiset tuotelanseeraukset ja promootiotehtävät ovat tämän päivän malleille ensisijaisen tärkeitä. Myös Fitnessmallin tulee suoriutua näistä tehtävistä moitteettomasti.

Edustavuus pisteet: 25 % kokonaispisteistä.

Asut ja värit:

Kilpailijoille tarjotaan asusteet kuvausten, promootiotehtävien sekä Fitnessmalli-shown ajaksi, ellei kilpailun järjestäjä toisin ilmoita. Kilpailijalla ei saa käyttää fitnesskisoihin suunniteltuja keinotekoisia rusketusaineita, toisin sanoen esimerkiksi Protan tai geelimäiset iholle levitettävät voiteet ovat kiellettyjä.

Tuomaristo:

Fitnessmallikisan finaalituomaristoon on koottu muoti- ja markkinointialojen ammattilaisia.

Tuomarit antavat kilpailijoille sijoituspisteitä eri arvostelukategorioissa, jossa parhaaksi katsomansa kilpailija saa kolme pistettä, toiseksi paras kaksi pistettä ja kolmanneksi paras saa yhden pisteen. Myös päätuomari jakaa arvostelupisteitä. Eniten pisteitä saanut kilpailija voittaa. Mikäli kilpailijoiden pisteet ovat tasan, ratkaisevat päätuomarin pisteet kilpailijoiden keskinäiset sijoitukset.

Finaalikilpailun kulku:

Still-kuvaukset
Kuvaukset suoritetaan erikseen määriteltynä ajankohtana.

Haastattelut
Kilpailupäivänä finalistit haastatellaan tuomariston toimesta. Haastattelut vaikuttavat kilpailijoiden esiintymispisteisiin.

Fitnessmallishow
Tuomaristo arvostelee tyttöjen esiintymisen säännöissä esiteltyjen kriteerien perusteella. Fitnessmallishow vaikuttaa kilpailijoiden esiintymispisteisiin. Fitnessmallishown koreografia käydään kilpailijoiden kanssa läpi ennen kilpailuja.